Tiêu Sơn Tráng Sĩ

BSBVietnam 512x512 1

Giới thiệu

Một câu chuyện lịch sử kết hợp với tiểu thuyết kiếm hiệp như làm sống lại thời kì hơn hai trăm năm trước của Việt Nam vào giai đoạn cuối thời Lê đầu thời Nguyễn.

Đó là vào năm Cảnh Thịnh thứ năm (1797), là thời vua Nguyễn Quang Toản, lên ngôi năm 19792, là vị vua thứ ba và cũng là cuối cùng của vương triều Tây Sơn

 • Chương 1: Người Khách Lạ
 • Chương 2: Bến Lo
 • Chương 3: Sư Ông
 • Chương 4: Tiêu Sơn Kết Nghĩa
 • Chương 5: Trên Lầu Tiêu Lĩnh
 • Chương 6: Quan Quân
 • Chương 7: Bà Hoàng Phi Họ Nguyễn
 • Chương 8: Cửa Bắc
 • Chương 9: Trong Rừng Đình Bảng
 • Chương 10: Chín Và Sống
 • Chương 11: Cái Võng Thịt
 • Chương 12: Tờ Phả Khuyến
 • Chương 13: Quần Sư Tụ Hội
 • Chương 14: Cái Trống Lớn
 • Chương 15: Ai Lên Xứ Lạng Cùng Anh
 • Chương 16: Sông Nước
 • Chương 17: Một Nhà Ẩn Sĩ
 • Chương 18: Sấm
 • Chương 19: Đả Lôi Đài
 • Chương 20: Vua Chiêu Thống
 • Chương 21: Thanh Xuyên Hầu
 • Chương 22: Tâm Sự
 • Chương 23: Cái Cũi Người
 • Chương 24: Nguyễn Công Tử
 • Chương 25: Tướng Ấy Là Ai?
 • Chương 26: Mưu Mô
 • Chương 27: Bại Lộ
 • Chương 28: Đường Hầm
 • Chương 29: Ma Hiện Hồn
 • Chương 30: Việc Lớn
 • Chương 31: Chùa Non Nước
 • Chương 32: Bi Ai
 • Chương 33: Kiến Xuyên Hầu
 • Chương 34: Long Cơ
 • Chương 35: Thử Tài
 • Chương 36: Rượu Tiễn Chưa Tàn
 • Chương 37: Cảnh Điêu Tàn
 • Chương 38: Quán Bạch Phượng
 • Chương 39: Cô Hàng Trầu Nước
 • Chương 40: Chủ Quán
 • Chương 41: Hành Hình
 • Chương 42: Thầy Tướng Số
 • Chương 43: Tìm Bạn Đồng Chí
 • Chương 44: Sơ Kính Tân Trang
 • Chương 45
 • Chương 46: Kén Rễ
 • Chương 47: Nói Chuyện Văn Chương
 • Chương 48: Khóc Trương Quỳnh Như
 • Chương 49: Trên Đường Thiên Lý

Có thể bạn thích

Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Thiên Cổ Hận

Phụng Vũ Trần Triều – Nguyên Ninh Truyện

Giống Rồng

Nhị Triều Hoàng Hậu – Dương Vân Nga

Thần Chiến Triều Trần