Thiên Kiêu Ngạo Thế

BSBVietnam 512x512 1

Giới thiệu

Một thiếu niên cơ khổ làm việc tại khu mỏ, một ngày nọ, Lâm Diệp bước ra khỏi thế giới nhỏ hep, tù túng kia, sải bước lên con đường tu luyện.

Thế giới hằng hà sa số, mà nơi này cũng chỉ là khởi điểm hành trình của chinh phục ngự linh văn của Lâm Diệp mà thôi.

Các chương mới nhất

 • Chương 104: Tinh thể
 • Chương 103: Kỳ thi vương quốc (2)
 • Chương 102: Kỳ thi vương quốc (1)
 • Chương 101: Thôn Phi Vân
 • Chương 100: Giải trừ tai họa ngầm
 • Chương 1: Chàng thiếu niên Lâm Diệp
 • Chương 2: Đao Triện Linh Văn (1)
 • Chương 3: Đao Triện Linh Văn (2)
 • Chương 4: Hoa Văn Dẫn Quang (1)
 • Chương 5: Hoa Văn Dẫn Quang (2)
 • Chương 6: Khắc tranh
 • Chương 7: Nhà tù hầm mỏ
 • Chương 8: Sách cổ
 • Chương 9: Cảnh giới tu hành
 • Chương 10: Giúp đỡ
 • Chương 11: Yêu cầu bản thân
 • Chương 12: Người một nhà
 • Chương 13: Quyền Hành Quân
 • Chương 14: Thông khiếu
 • Chương 15: Hôi Cốt điểu
 • Chương 16: Linh văn chi diệu
 • Chương 17: Đủ tư cách
 • Chương 18: Không nói là không biết?
 • Chương 19: Trận chiến nổ ra
 • Chương 20: Chỉ điểm
 • Chương 21: Chân tướng
 • Chương 22: Khí mạch ngưng trệ
 • Chương 23: Phá giải bí ẩn
 • Chương 24: Chơi lớn
 • Chương 25: Chúng Tinh Chi Môn
 • Chương 26: Cánh cửa màu máu
 • Chương 27: Cánh cửa màu máu (2)
 • Chương 28: Ứng Hào
 • Chương 29: Tâm mạch tứ huyệt
 • Chương 30: Lại là ngươi
 • Chương 31: Trí tuệ cận yêu
 • Chương 32: Thiệt thòi
 • Chương 33: Cánh cửa thông thiên
 • Chương 34: Tiểu mình thần thuật
 • Chương 35: Truyền thừa
 • Chương 36: Hồi sinh Niết Bàn
 • Chương 37: Tự tìm đến
 • Chương 38: Linh hồn bí pháp
 • Chương 39: Săn thú
 • Chương 40: Thu hoạch liên tục
 • Chương 41: Báo tuyết đốm
 • Chương 42: Dung nham cự lang
 • Chương 43: Thử sức
 • Chương 44: Lục đao tự quyết
 • Chương 45: Nơi chôn thân
 • Chương 46: Cướp đoạt bảo vật (1)
 • Chương 47: Cướp đoạt bảo vật (2)
 • Chương 48: Lục Đao Tự Quyết (1)
 • Chương 49: Lục đao tưn quyết (2)
 • Chương 50: Tiên Cơ

Truyện cùng tác giả

[Đồng Nhân Harry Potter] Celia Potter

Lớp Học Kinh Dị

Có thể bạn thích

Bảy Thanh Hung Giản

Sai Loạn Tình Trường

Phi Trần

Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

[HP] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

Ma Môn Bại Hoại

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Cửu Châu Đại Lục

Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích