Phi Hổ Thương

BSBVietnam 512x512 1

Văn án

Trung Hoa bao lâu nay luôn nuôi mộng thống nhất giang sơn, núi sông gom về một khối, đồng bào lại cùng ôm lấy nhau.

Lịch sử ghi lại, tổ tiên đã gầy dựng cơ nghiệp thế nào, đã từng gian khổ, muốn thống nhất ra sao, nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn được trọn vẹn

Trải qua bao thăng trầm, gian truân, non sông gấm vóc chịu xiết bao trận chiến, giày xéo, đôi khi là thái bình, dân chúng vui ca, đôi khi lại là khói lửa lan tràn, thây cốt đầy đường.

Thời đại yên bình, mọi người tận hưởng cuộc sống, khi biến cố xảy ra, mưa gió tiến đến, là lúc anh hùng hào kiệt lũ lượt đứng lên.

 • Chương 1: Tìm kiếm cam, my phu nhân
 • Chương 2: Le lói thông tin
 • Chương 3: Le lói thông tin (Tiếp theo)
 • Chương 4: Cứu cam phu nhân
 • Chương 5: Cứu cam phu nhân (Tiếp theo)
 • Chương 6: Tào gia mãnh tướng
 • Chương 7: Tả kiếm vệ hạ hầu ân
 • Chương 8: Thanh hồng kiếm
 • Chương 9: Ai nói anh hùng không biết khóc????
 • Chương 10: Nguy hiểm trùng trùng
 • Chương 11: Đả bại địch quân
 • Chương 12: Đông nhạc tướng quân yến minh
 • Chương 13: Phản đồ Thiếu lâm tự
 • Chương 14: Diệt khoái việt
 • Chương 15: Tà ma ngoại đạo
 • Chương 16: Con trai điển vi
 • Chương 17: Thập bát phi ma
 • Chương 18: Kim ưng thương vương điền thanh
 • Chương 19: Tả xung hữu đột
 • Chương 20: Liên hoàn giáp mã trận
 • Chương 21: Lửa thử vàng, gian nan thử bạn
 • Chương 22: Phá liên hoàn mã, lại gặp thất tinh môn
 • Chương 23: Thiếu môn chủ thất tinh môn
 • Chương 24: Đại sát thất tinh môn
 • Chương 25: Ảo thương
 • Chương 26: Thần tích???
 • Chương 27: Cao thuận
 • Chương 28: Tào tướng tranh công
 • Chương 29: Sát địch lập uy
 • Chương 30: Giết gà dọa khỉ
 • Chương 31: Tập kích
 • Chương 32: Phó môn chủ thất tinh môn
 • Chương 33: Oan gia ngõ hẹp
 • Chương 34: Già mà còn gân
 • Chương 35: Lão tướng
 • Chương 36: Bách thú sơn vương
 • Chương 37: Oai áp đám dã man
 • Chương 38: Diệt thú tướng
 • Chương 39: Thú vương vẫn lạc
 • Chương 40: Hạ hầu song kiệt
 • Chương 41: Hấp huyết quỷ
 • Chương 42: Hấp huyết quỷ (Tiếp theo)
 • Chương 43: Một chiêu
 • Chương 44: Từ hoảng
 • Chương 45: Từ hoảng (Tiếp theo)
 • Chương 46: Từ hoảng (Cuối)
 • Chương 47: Trương liêu
 • Chương 48: Sư đệ của chiến thần
 • Chương 49: Tri kỷ thương pháp
 • Chương 50: Danh lừng trung châu

Có thể bạn thích

Bạch Hổ Tinh Quân

[Đam Mỹ] Hoàn Hồn

Phượng Huyền Cung Thương

Đường Chuyên

Quyền Sát

Ta Có Một Võ Học Bảng

Giang Hồ Lớn Như Vậy

Tôi Coi Các Người Như Anh Em

[Phong Vân] Truyền Thuyết Hùng Bá

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ