Nửa Chén Rượu

BSBVietnam 512x512 1

Tên Hán Việt: Bán trản tửu (半盏酒) – Thẩm Nhạn (沈雁)
Series: Rượu và đao (酒与刀)
Thể loại: Giang hồ ân oán, tam giáo cửu lưu, HE
Dịch: Cụt

Văn án

Nửa chén rượu

Trước rút đao, sau khi thu đao, đều uống hết nửa chén

Người hỏi, tại sao sau thu đao lại uống?

– —-Là để chúc mừng bản thân còn tồn tại

Vậy trước khi rút đao lại uống nửa chén làm gì

– —-Lỡ có đi mà chẳng có về, trước khi chết cũng được tận hứng.

Chuyện về kẻ mất tâm, kẻ đuổi mộng và kẻ không vong.

  • Chương 1: Cố nhân
  • Chương 2: Cô ưng
  • Chương 3: Thu Phong
  • Chương 4: Hoàng lương
  • Chương 5: Hàn Hoa
  • Chương 6: Cục Đá
  • Chương 7: Võ đài
  • Chương 8: Mưa gió
  • Chương 9: Cuối truyện

Truyện cùng tác giả

[Ngôn Tình] Thích Khách

Thường Nga

Có thể bạn thích

A Châu

Vãn Khê Hàn Thủy Chiếu

Nhân Vật

[Ngôn Tình] Thích Khách

Yêu Nữ Và Đại Ma Đầu

Hữu Phỉ

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ

Tiếu Ngạo Chi Ràng Buộc

Diệp Mãn Trường An Kinh

Thiết Ấn Kỳ Môn