Hướng dẫn trỏ tên miền Webcake đơn giản

 • Đăng nhập vào tài khoản iNET của bạn.
 • Trong mục Danh sách dịch vụ, tìm và chọn Tên miền.
 • Nhấn vào nút Cập nhật bản ghi tên miền để chuyển hướng tên miền của bạn sang Webcake.

Cập nhật 2 loại bản ghi vào Inet:

 1. Bản ghi A:

 • Tên loại bản ghi: @
 • Loại: A (IP Address)
 • Giá trị: 113.20.119.61
 • TTL: Mặc định là 5 phút

 1. Bản ghi CNAME:

 • Tên bản ghi: www
 • Loại: CNAME (Tên miền tượng trưng)
 • Giá trị: dns.webcake.io
 • TTL: Mặc định là 5 phút”

Xem thêm hướng dẫn về Webcake