Hoán Nhật Tiễn

BSBVietnam 512x512 1

Văn án

Giang hồ tiêu sái, khoái ý ân cừu.

Một vò rượu ngon, một trận luận bàn, đơn giản cũng có thể thành huynh đệ.

Một cử chỉ trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ.

Ấy mới là giang hồ trong lý tưởng của bao hiệp khách lang thang.

 • Chương 1-1: Phong Ba Đao Gãy
 • Chương 1-2: Phần 02
 • Chương 1-3: Phần 03
 • Chương 1-4: Phần 04
 • Chương 2-1: Ván Cược Sinh Tử
 • Chương 2-2: Phần 02
 • Chương 2-3: Phần 03
 • Chương 2-4: Phần 04
 • Chương 3-1: Thần Long Thoáng Hiện
 • Chương 3-2: Phần 02
 • Chương 3-3: Phần 03
 • Chương 3-4: Phần 04
 • Chương 3-5: Phần 05
 • Chương 4-1: Tiểu Điếm Song Hùng
 • Chương 4-2: Phần 02
 • Chương 4-3: Phần 03
 • Chương 5-1: Gió Mây Vần Vũ
 • Chương 5-2: Phần 02
 • Chương 5-3: Phần 03
 • Chương 5-4: Phần 04
 • Chương 6-1: Một Bức Chiến Thư
 • Chương 6-2: Phần 02
 • Chương 6-3: Phần 03
 • Chương 6-4: Phần 04
 • Chương 6-5: Phần 05
 • Chương 7-1: Khốn Long Sơn Trang
 • Chương 7-2: Phần 02
 • Chương 7-3: Phần 03
 • Chương 7-4: Phần 04
 • Chương 8-1: Mãnh Long Phá Vây
 • Chương 8-2: Phần 02
 • Chương 8-3: Phần 03
 • Chương 8-4: Phần 04 (Kết)
 • Chương 9-1: Phần 01 Đấu Cờ Trên Thuyền
 • Chương 9-2: Phần 02
 • Chương 9-3: Phần 03
 • Chương 9-4: Phần 04
 • Chương 10-1: Phần 01 Hào Khí Trị Thương
 • Chương 10-2: Phần 02
 • Chương 10-3: Phần 03
 • Chương 10-4: Phần 04
 • Chương 11-1: Phần 01 Bốn Tích Truyện Xưa
 • Chương 11-2: Phần 02
 • Chương 11-3: Phần 03
 • Chương 11-4: Phần 04
 • Chương 12-1: Bí Mật Động Trời
 • Chương 12-2: Phần 02
 • Chương 12-3: Phần 03
 • Chương 13-1: Dịch Thiên Chi Quyết
 • Chương 13-2: Phần 02

Truyện cùng tác giả

Tị Tuyết Truyền Kỳ

Toái Không Đao

Phá Lãng Trùy

Có thể bạn thích

Yêu Vì Tính Phúc

Bạch Hổ Tinh Quân

Tầm Tần Ký

Liệt Hỏa Như Ca

Dạ Hành Ca

Đế Vương Sủng Ái

Phượng Huyền Cung Thương

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Ảo Thế

[Vô Xá Hệ Liệt] Tu La Quân Tử