Hiểu Quản lý Rủi ro trong tài chính thế nào ?

Back
2 phút đọc

Quản lý Rủi ro

Quản lý rủi ro, hay còn gọi là quản lý tiền tệ, là các kỹ thuật giao dịch được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ rủi ro. Do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, tỷ giá tiền tệ có thể biến động mạnh theo thời gian, do đó bảo vệ tài khoản của bạn trước những biến động giá bất lợi là một phần thiết yếu trong chiến lược giao dịch.

Khái niệm căn bản của quản lý tiền tệ là nhằm tránh rủi ro vượt quá 1-2% số vốn cá nhân trong một giao dịch đơn lẻ. Nguyên tắc này có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ rủi ro: nếu chỉ 1% số tiền nạp ban đầu chịu rủi ro, cho dù thua lỗ sau một vài giao dịch, bạn vẫn có khả năng giữ lại phần lớn số dư trong tài khoản.

Tỷ lệ lời lỗ thể hiện lợi nhuận tiềm năng so với số tiền bạn có thể mất trong một giao dịch nhất định. Ví dụ, khi bạn mạo hiểm đặt 100 USD vào vị trí để có khả năng thu về 300 USD, tỷ lệ lời lỗ là 1:3.

Tỷ lệ 1:2 được coi là tỷ lệ tối thiểu mà nhà giao dịch nên nhắm tới vì chỉ cần một phần ba số vị trí có lời là bạn đã hòa vốn.

Lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ có thể được xác định thông qua các mức Cắt lỗ và Chốt lời.

Cắt lỗ và Chốt lời là các lệnh dùng để đóng vị trí khi giá đạt đến một mức nhất định được xác định trước. Mức Cắt lỗ và Chốt lời có thể được xác định bằng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau:

  • Hỗ trợ và kháng cự: với vị trí ngắn, cắt lỗ thường được đặt ở ngay trên mức kháng cự, trong khi với vị trí dài, cắt lỗ thường được đặt thấp hơn mức hỗ trợ một chút.
  • Các kênh và đường xu hướng: giá cắt lỗ thường được đặt ngoài kênh xu hướng, trên hoặc dưới đường xu hướng.

Giả sử bạn mở Lệnh mua 1 lô EURUSD tại mức 1,12097. Để đạt được tỷ lệ lời lỗ 1:2, bạn có thể thiết lập mức cắt lỗ tại 1,12077 (2 pip) và mức chốt lời tại 1,12137 (4 pip). Do đó , bạn chỉ cần mạo hiểm 20 USD để thu về 40 USD. Tùy thuộc vào số tiền nạp ban đầu của mình, bạn có thể thiết lập các mức Cắt lỗ/Chốt lời cao hơn, miễn là rủi ro thấp hơn 1-2% của số vốn cá nhân.

RISK%20MANAGEMENT 01%20%281%29

Điều quan trọng cần lưu ý là giá mỗi pip phụ thuộc vào công cụ và khối lượng giao dịch trong vị trí của bạn. Bạn có thể tìm thấy giá pip cho mỗi lô trên trang Spread và Điều kiện hoặc chỉ việc tính toán tại đây.

Lệnh Cắt lỗ dưới có thể dùng để điều chỉnh mức cắt lỗ tự động bất cứ khi nào giá dịch chuyển theo hướng thuận lợi. Ngoài tác dụng giảm thiểu rủi ro, lệnh này cũng có thể khóa lợi nhuận đạt được sau cùng.

Mặc dù vậy, hãy ghi nhớ rằng lệnh cắt lỗ và chốt lời không được đảm bảo: khi thị trường biến động hoặc đang trong khoảng trống giá, lệnh của bạn có thể được khớp ở mức giá khác với mức dự kiến.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sự kiện và các chỉ số ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường tại đây.