Giao dịch ECN nghĩa là gì?

Back
6 phút đọc

Về giao dịch ECN (Mạng lưới Thông tin Điện tử)

Giao dịch ECN/STP là gì?

Đây là một mô hình kinh doanh của các nhà môi giới mà ở đó lệnh của khách hàng được gửi trực tiếp tới một hoặc một vài nhà cung cấp thanh khoản để được khớp lệnh ở phía họ. Nhà cung cấp thanh khoản bao gồm các công ty, các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính mà báo giá cả giá mua và bán trong một công cụ tài chính hoặc hàng hóa. 

Nhà môi giới sở hữu càng nhiều nhà cung cấp thanh khoản thì khả năng khớp lệnh cho khách hàng sẽ càng tốt hơn (tính thanh khoản sẵn có cao thường có nghĩa là trượt giá thấp). Điều tạo nên một nhà môi giới STP (Chuyển tiếp) đích thực là nhà môi giới đóng vai trò chuyển tiếp không nội bộ hóa các lệnh, mà lại gửi chúng đến nhà cung cấp thanh khoản, đóng vai trò như một trung gian giữa của khách hàng của họ và thị trường thực tế.

Về giao dịch ECN

Có báo giá lại không?

Không, chúng tôi không báo giá lại. Bất kỳ người môi giới nào báo giá lại lệnh của bạn là một nhà môi giới trên bàn giao dịch. Báo giá lại xảy ra khi các đại lý ở phía bên kia của giao dịch (cho dù là con người hay tự động) khớp lệnh chậm trong khi giá thay đổi. Vì vậy các nhà môi giới không thể mở lệnh của bạn và gửi cho bạn một thông điệp rằng giá đã thay đổi. Đó là báo giá lại. Bạn sẽ nhận được một giá mới mà có thể khác giá bạn yêu cầu (đặc biệt là khi thị trường đang biến động). Thường thì báo giá lại không có lợi khách hàng. OctaFX không báo giá lại đơn giản chỉ vì chúng tôi không có bàn giao dịch, dù là con người hay tự động (một phần mềm thường được gọi là nhà giao dịch ảo, nhà giao dịch tự động hoặc tương tự).

Tôi có thể giao dịch lướt sóng không? Có cho phép giao dịch tin tức không?

Có, bạn có thể. Không giống như một số nhà môi giới cấm giao dịch lướt sóng, OctaFX hoan nghênh các nhà giao dịch lướt sóng. Các nhà môi giới trên bàn giao dịch ghim phía bên kia trong giao dịch của khách hàng và phải quyết định bảo toàn rủi ro hay cho chạy các vị trí ròng tổng hợp của khách hàng của họ tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, phong cách giao dịch như lướt sóng theo động lượng có thể gây khó khăn cho nhà môi giới trên bàn giao dịch khi quản lý các vị trí của khách hàng, đặc biệt là nhà giao dịch lướt sóng thường mở và đóng giao dịch khá nhanh.

Một vấn đề tiềm tàng khác cho nhà môi giới trên bàn giao dịch là nhà giao dịch lướt sóng tạo ra một số lượng tương đối lớn các yêu cầu giao dịch cùng một lúc trong khoảng thời gian có nhiều giao dịch, ví dụ như trong lúc xuất hiện dữ liệu kinh tế trọng yếu và một khối lượng giao dịch được xử lý bởi cá nhân cho chỉ số đó có thể dẫn đến sự gia tăng về số lượng báo giá lại cho các khách hàng.

OctaFX không phải là nhà môi giới trên bàn giao dịch. Thay vào đó, tất cả các giao dịch đều được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Khối lượng lệnh giao dịch chúng tôi nhận được càng lớn thì càng có lợi cho chúng tôi, bởi chúng tôi nhận được hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch.

Làm thế nào để tôi biết được nhà môi giới của mình môi giới trên bàn giao dịch?

Các biểu hiện có thể là:

  • Cấm giao dịch lướt sóng, giao dịch thông tin hoặc các chiến lược tương tự một cách trực tiếp hoặc gián tiếp
  • Spread (phí chênh lệch)cố định
  • Cái gọi là lệnh dừng “được bảo đảm”
  • Có khả năng báo giá lại

Nếu bạn gặp bất kỳ biểu hiện nào trong số này, nhà môi giới rất có thể là môi giới trên bàn giao dịch. Nhà môi giới trên bàn giao dịch (còn gọi là “nhà tạo lập thị trường”) tạo ra thị trường riêng của họ dựa trên thị trường cơ sở. Nhà môi giới NDD (Không Bàn Giao dịch) như OctaFX hoạt động như trung gian giữa các nhà giao dịch và thị trường thực tế, và sau đó nhận được hoa hồng xác định và minh bạch.

Nhà môi giới trên bàn giao dịch kiếm tiền như thế nào?

Họ kiếm tiền trên chênh lệch tổng thể giữa thiệt hại và lợi nhuận của khách hàng không bảo toàn rủi ro. Nhìn chung nhà môi giới trên bàn giao dịch tương tác với hai luồng khách hàng mua và bán trên một thị trường nhất định. Nhà môi giới trên bàn giao dịch cần phải quản lý vị trí ròng của luồng giao dịch, cho dù là vị trí ngắn hay dài vào bất kỳ thời điểm nào. Tùy thuộc vào nhà môi giới, một phần có thể được bảo toàn rủi ro trên thị trường thực tế và số còn lại chịu rủi ro ngang mức giới hạn của chính nhà môi giới đó khi chạy vị trí trực tiếp như một giao dịch trên danh nghĩa của chính mình.

OctaFX kiếm tiền như thế nào? OctaFX cần các nhà giao dịch có lợi nhuận? TẠI SAO?

OctaFX nhận được hoa hồng của mình từ các nhà cung cấp thanh khoản cho mỗi giao dịch.

Chúng tôi nhận được nguồn thanh khoản từ một loạt các nhà cung cấp thanh khoản trên toàn thế giới. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để trực tiếp cung cấp mức giá tổng hợp tốt nhất của các nhà cung cấp thanh khoản cho khách hàng của mình. Khi bạn mở một lệnh mới, bạn nhận được giá chào mua (hoặc chào bán) tốt nhất có thể từ các nhà cung cấp thanh khoản đã bao gồm cả mức hoa hồng của chúng tôi trong mức Spread mà bạn thấy trên sàn giao dịch. Vì vậy chúng tôi mong bạn giao dịch nhiều hơn và tiếp tục là khách hàng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mong giao dịch của bạn càng sinh lời càng tốt.

Không có báo giá lại. TẠI SAO?

Nói một cách đơn giản, chúng tôi không báo giá lại cho bạn vì chúng tôi không làm gì với báo giá (tức là giá bạn nhìn thấy trong phần mềm giao dịch). Lệnh được điền vào khi giá khả dụng từ một nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Tuy nhiên, quan trọng là bạn phải hiểu rằng chúng tôi không đảm bảo lệnh của bạn sẽ được điền chính xác tại giá yêu cầu; hệ thống của chúng tôi được thiết lập để điền tại mức giá tiếp theo tốt nhất từ một nhà cung cấp thanh khoản. Nhưng, một lần nữa, lệnh của bạn sẽ không bị báo giá lại vì chúng tôi mong giao dịch của bạn sinh lời.

Nhà cung cấp thanh khoản có thể xem lệnh của tôi không?

Không, họ không thể. Từ góc nhìn của họ, họ chỉ thấy một khách hàng duy nhất là OctaFX. Bạn luôn ẩn danh với học trong mọi trường hợp.

Biểu đồ giá đi qua giới hạn của tôi nhưng lệnh của tôi không mở. Điều gì đang xảy ra?

Có khả năng đó và điều này thường xảy ra do thiếu tính thanh khoản ở một thời điểm nhất định. Ví dụ, một số khách hàng đặt lệnh giới hạn bán ở trên mức thị trường trước khi một tin tức quan trọng xuất hiện với tổng khối lượng là 1000 lô. Khi tin tức xuất hiện, thị trường đi lên 50+ pip tới điểm mà biểu đồ chạm mức giá của tất cả các lệnh này và các yêu cầu tự động được thực hiện để mở một số lệnh với giá trị tổng cộng là 1000 lô. Có thể xảy ra hiện tượng chỉ còn 200 lô từ nhà cung cấp thanh khoản ở mức giá này và tại thời điểm này. Trong trường hợp đó, 200 lô trong số 1000 lô này sẽ được điền, trong khi số 800 còn lại sẽ không được điền (không có sẵn thanh khoản) và sẽ vẫn ở trạng thái chờ cho đến khi giá chạm mức đó hoặc hơn một lần nữa.

Có cho phép Chuyên gia Tư vấn (EA) không?

Tất nhiên là có. Tất cả các Chuyên gia Tư vấn (EA) đều được hoan nghênh.

Trượt giá là gì và tại sao nó lại xảy ra?

Trượt giá là một lệnh nhỏ tạo ra chuyển động giá khi thiếu tính thanh khoản (thanh khoản đã bị các lệnh của nhà giao dịch khác chiếm dụng). Điều này cũng có thể xảy ra do những lỗ hổng thị trường.

Trượt giá là Spread khớp lệnh do thiếu tính thanh khoản hoặc chậm chân (Các nhà giao dịch khác đã chiếm trước). Điều này cũng có thể xảy ra do những lỗ hổng về giá trên thị trường.

Quan trọng là bạn phải hiểu rằng chúng tôi không đảm bảo lệnh của bạn sẽ được điền chính xác tại giá yêu cầu; hệ thống của chúng tôi được thiết lập để điền tại mức giá tiếp theo tốt nhất từ một nhà cung cấp thanh khoản khi trượt giá xảy ra.

Vì vậy, trong những thời điểm có tin tức, có thể sẽ không có thanh khoản sẵn ở mức giá bạn yêu cầu. Ví dụ, bạn muốn mở một Lệnh mua 5 lô, EUR/USD, giá là 1,30000. Bây giờ, trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy thanh khoản có sẵn trên hình minh họa cơ bản phía trên:

Nhà cung cấp 1: giá là 1,30010, có sẵn 20 lô

Nhà cung cấp 2: giá là 1,30005, có sẵn 5 lô

Về giao dịch ECN

Nhà cung cấp 3: giá là 1,30000, có sẵn 1 lô

Trong trường hợp này, lệnh của bạn sẽ bù trừ với Nhà cung cấp 2, vì người này có giá tốt nhất và đủ tính thanh khoản để điền lệnh cho bạn. Và giá mở sẽ là1,30050, tức là lệch 0,5 pip so với giá bạn yêu cầu. Nhưng, một lần nữa, lệnh của bạn sẽ không bị báo giá lại vì chúng tôi mong giao dịch của bạn sinh lời.

Sao không bảo đảm các lệnh dừng?

Trong thị trường thực tế, không có cái gọi là “đảm bảo lệnh dừng”. Chúng được cung cấp bởi các nhà môi giới trên bàn giao dịch, những người tạo ra thị trường tổng hợp dựa trên thị trường cơ sở. Vì nhà môi giới trên bàn giao dịch thường chạy một phần trong số các vị trí ròng của khách hàng như là một giao dịch nội bộ với khách hàng và thị trường ở đây là thị trường nội bộ nên họ có thể linh hoạt hơn với các lệnh dừng. Đảm bảo lệnh dừng thường được đặt ra bởi các khách hàng tại điểm khớp lệnh, hiếm khi có thể di chuyển và phải gánh một mức chi phí Spread bổ sung để tham gia vào giao dịch khởi điểm.

Trong thị trường thực tế, bất kỳ lệnh dừng nào cũng được coi là lệnh chờ cho đến khi chạm điểm giá. Sau đó, lệnh sẽ được bù trừ bởi một nhà cung cấp thanh khoản mà có thể có hoặc có thể không bị trượt giá tùy thuộc vào tính thanh khoản có sẵn. Vì vậy, không thể để “bảo đảm” lệnh dừng trong thị trường thực tế.