Giang Nam Oán Lục

BSBVietnam 512x512 1

Văn án

Chuyện trong giang hồ thì muôn vàn kiểu kỳ lạ lắm thay, cha bị con mưu sát đoạt ái thê, thân thư sinh mà lại có máu làm nghĩa sĩ khiến chuyện đã hỏng lại còn bồi thêm cái mạng của mình vào…

Bạn đã có từng nghe định nghĩa về sự may mắn: “Đã không biết bơi, khi rơi xuống sông được cứu còn miệng ngậm thêm một con cá” chưa? Giang hồ lắm chuyện kỳ khôi cũng là nhờ những kẻ tưởng mình là kẻ may mắn ấy đấy thây.

Cứ từ từ, nếu đã muốn làm người trong giang hồ, thì cứ đợi khoảng 30 năm… không làm gì cũng sẽ có cái danh thôi mà!

 • Chương 1: Minh nguyệt tường nghi án – Thư sinh phế bút nghiên
 • Chương 2: Lộ thượng phùng mỹ nữ – Đông dạ hữu lương duyên
 • Chương 3: Uyên để Tiêu Dao ngộ – Hồi gia tam nghi mang
 • Chương 4: Đông khứ tầm cố nhân – Ôn Châu đả Tích Ngọc
 • Chương 5: Ma cung nhất xuất khuynh thiên hạ – Bán dạ đông thành hỏa hựu minh
 • Chương 6: Hắc Xà hữu diện – Minh chủ vô nhân đương
 • Chương 7: Hắc Xà hữu diện – Minh chủ vô nhân đương
 • Chương 8: Mạch thượng phùng Thiên Độc – Tàng Long hí Nam Tà
 • Chương 9: Mạch thượng phùng Thiên Độc – Tàng Long hí Nam Tà
 • Chương 10: Tháp thượng tương tư lệ – Lộ bán huyết màn đình
 • Chương 11: Tháp thượng tương tư lệ – Lộ bán huyết màn đình
 • Chương 12: Bắc khứ Thiên Ma tầm bảo trượng – Lư Lăng hỏa khởi diệt Văn gia
 • Chương 13: Khấp hồi sơn cốc ưu hương hoa – Nhất đáo Nghi Xương Độc giáo vong
 • Chương 14: Kim ngân năng sát nhân – Giang biên phùng Phật nữ
 • Chương 15: Kiếm hạ dung Hoắc thị – Hoàng Thổ khấp hồng nhan
 • Chương 16: Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu – Đế địa du ngộ lưỡng nhân
 • Chương 17: Mao Sơn hỉ nhật tân nương tẩu – Đế địa du ngộ lưỡng nhân
 • Chương 18: Trường An tầm cổ mộ – Long chùy táng anh hùng
 • Chương 19: Trường An tầm cổ mộ – Long chùy táng anh hùng
 • Chương 20: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế – Thùy tri thế thượng hữu u linh
 • Chương 21: Thiên Điểu, Hoàng Mao đồng xuất thế – Thùy tri thế thượng hữu u linh
 • Chương 22: Huyền Băng phùng Lư Hỏa – Lương duyên hựu viên thành

Truyện cùng tác giả

Tiếu Ngạo Trung Hoa

Bạch Hổ Tinh Quân

Nga Mi Kiếm Khách

Trang Tử Tam Kiếm

Tần Nhượng Thư

Tình Ma

Sơn Quỷ

Có thể bạn thích

Tục Thái A Kiếm

[HP] Draco Đích Tam Quốc Chi Lữ

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng

Liên Hoa Bảo Giám

Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Ly Biệt Câu

Ảo Long Thần Tung Ký

Đạo Thống Vô Nhất

Lãng Tịnh