Đường trung bình Động MA là gì?

Back
4 phút đọc

Đường trung bình Động là gì?

Đường trung bình Động nằm trong số những chỉ báo được sử dụng rộng rãi và hiệu quả nhất để phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch thuộc mọi cấp độ xác định các xu hướng dài hạn bằng cách sử dụng công cụ này. Chúng ta sẽ bạn về cách xác định một xu hướng, cách áp dụng chỉ báo này cho các mức hỗ trợ và kháng cự, và cách sử dụng nó làm tín hiệu vào và thoát giao dịch.

Đường trung bình Động là gì?

Các đường trung bình động (MA) chỉ ra xu hướng trung bình bên trong một khoảng thời gian đã chọn, làm đều hành động giá và lọc nhiễu. Chúng được tạo thành bằng cách sử dụng giá đóng cửa trung bình trong một số khoảng thời gian xác định. Chẳng hạn, đường trung bình động đơn 10 ngày là tổng của các mức giá đóng cửa trong khoảng thời gian 10 ngày chia cho 10.

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là:

  • Đường Trung bình Động Đơn giản (SMA), chỉ ra biến động trung bình của giá cá trong một khoảng thời gian cụ thể;

  • Đường trung bình Động Số mũ (EMA), tương tự như SMA, nhưng có ảnh hưởng nhiều hơn tới các mức giá gần đây hơn.

Thêm Đường trung bình Động vào biểu đồ của bạn trong MetaTrader 4

Bạn có thể thêm các đường trung bình động vào biểu đồ của mình bằng cách chỉ cần nhấp vào biểu tượng ‘indicators list’ (danh sách chỉ báo) trong thanh công cụ và chọn ‘moving average’ (đường trung bình động). Từ đó, bạn có thể chọn khoảng thời gian và loại MA mà bạn muốn làm việc. Nếu bạn đang sử dụng các đường trung bình động, bạn có thể thay đổi màu để nhận dạng chúng một cách dễ dàng.

1firstMA

Đường trung bình Động Đơn giản so với Đường trung bình Động Số mũ

SMA chậm hơn EMA khi phản ứng trước hành động giá. Do đó, chúng cho biết xu hướng hoặc sự đảo chiều chậm hơn, nhưng ít khả năng cung cấp tín hiệu sai hơn. EMA giỏi hơn trong việc nắm bắt xu hướng sớm, mặc dù chúng sẽ cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu sai trong các khoảng thời gian củng cố.

Việc sử dụng một vài loại đường trung bình động sẽ cho bạn cái nhìn rộng hơn. Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể chọn SMA với khoảng thời gian dài hơn để giúp hiểu xu hướng rộng hơn, và EMA với khoảng thời gian ngắn hơn để có tín hiệu vào lệnh.

SMA có thể giỏi hơn trong việc nhận dạng các mức hỗ trợ và kháng cự vì chúng phản ánh mức giá trung bình cân bằng trong một khoảng thời gian xác định.

Cách xác định xu hướng sử dụng MA?

Khi một hành động giá tiếp tục ở trên một đường trung bình động, nó báo hiệu rằng giá có xu hướng tăng. Ngược lại, nếu một hành động giá vẫn ở dưới MA, nó chỉ ra xu hướng giảm.

Sử dụng đồng thời một vài MA có thể hữu ích trong việc xác định một xu hướng. Đảm bảo rằng các đường MA được đặt theo thứ tự phù hợp (từ nhanh nhất đến chậm nhất trong xu hướng tăng, từ chậm nhất đến nhanh nhất trong xu hướng giảm) để xác nhận rằng bạn đang ở trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm mạnh mẽ.

2downtrend 3

Đường trung bình Động bắt chéo

Các đường MA bắt chéo giúp xác định khi một xu hướng mới bắt đầu và khi một xu hướng hiện tại sắp đảo chiều.

Động lượng tăng được xác nhận bằng đường bắt chéo tăng, khi đường MA vượt lên trên đường MA dài hạn hơn. Đây có thể được gọi là ‘Chữ thập Vàng’. Động lượng giảm được xác nhận bằng đường bắt chéo giảm, khi đường MA ngắn hạn vượt xuống dưới đường MA dài hạn hơn, còn được gọi là ‘Chữ thập Chết’. Đường MA ngắn hạn có thể được sử dụng cho giao dịch trong ngày, chẳng hạn, EMA với 5 và 10 kỳ.

3crossover 1

Các nhà giao dịch dài hạn hơn có thể thích đường bắt chéo SMA hơn với 50 và 200 kỳ.

Một mặt, các đường MA bắt chéo có xu hướng hoạt động tố trong các thị trường có xu hướng, trong khi mặt khác, chúng có thể không có giá trị trong thị trường đi ngang hoặc củng cố.

Đường trung bình Động đóng vai trò là các Mức Hỗ trợ và Kháng cự Động

MA cũng có thể được sử dụng làm mức hỗ trợ trong xu hướng tăng và mức kháng cự trong xu hướng giảm. Chẳng hạn, một xu hướng tăng ngắn hạn có thể tìm thấy mức hỗ trợ gần đường EMA 21 ngày, trong khi một xu hướng tăng dài hạn có thể tìm thấy mức hỗ trợ gần đường SMA 200 ngày.

4support resistance

Đường SMA 50 và 200 kỳ phần lớn được theo dõi trên biểu đồ hàng ngày và thường thể hiện các mức hỗ trợ và kháng cự. Hãy nhớ rằng các mức này không chính xác, và đường MA thường thể hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự hơn. Các mức này cũng biến động, vì chúng thường xuyên thay đổi dựa trên hành động giá gần đây.

MA là một chỉ báo nhiều mặt có thể giúp xác định một xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự. Nó cũng có thể cho biết khi nào một xu hướng mới bắt đầu và khi nào một xu hướng sắp đảo chiều. Đặt các khoảng thời gian khác nhau của MA để xác định điều gì phát huy hiệu quả tốt nhất cho chiến lược giao dịch của bạn.